Alimenty Oława

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka Art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego §1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. „W myśl art. 133 § 1 oraz art. 27 k.r.o. obowiązek alimentacyjny względem dzieci spoczywa…

Rozwody Oława

Przesłanki rozwodu

Przesłanki rozwodu I. Zasady ogólne Zgodnie z art. 56  § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa. W pierwszej kolejności należy wytłumaczyć czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Trwałość rozkładu oznacza, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle…