Alimenty Oława

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka Art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego §1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. „W myśl art. 133 § 1 oraz art. 27 k.r.o. obowiązek alimentacyjny względem dzieci spoczywa…