stwierdzenie nabycia spadku - notariusz Oława

Sposoby nabycia spadku

W polskim ustroju prawnym można nabyć spadek na podstawie dziedziczenia ustawowego, bądź na podstawie testamentu. Jak sporządzić testament? Testament można sporządzić własnoręcznie bądź u notariusza. W przypadku sporządzenia testamentu odręcznie, należy pamiętać, aby wskazać w nim datę sporządzenia, określić dokładnie kogo powołuje spadkodawca do spadku np. wskazując „moją córkę Annę Kowalską” bądź „mojego przyjaciela Wacława…