Sprawy cywilne

Sprawy Cywilne Oława:

 • negocjacje i przygotowywanie umów
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych
 • ochrona dóbr osobistych
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • odwołanie darowizny
 • ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • naruszenie posiadania
 • eksmisje
 • uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym
 • prawo konsumenckie – dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji
 • prawo zobowiązań
 • prawo w obrocie nieruchomościami