Sprawy o alimenty

Alimenty Oława

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w sprawach alimentacyjnych. Oferujemy porady prawne oraz wszechstronną pomoc na terenie Oławy. Zajmujemy się kwestiami związanymi z wystąpieniem o alimenty na dziecko, jak również współmałżonka. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu obu stron – zarówno osoby uprawnionej do alimentacji jak i zobowiązanej do alimentacji. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Szczegółowo analizujemy dany przypadek, a następnie rzetelnie przedstawiamy wszystkie możliwości prawne, jakie stoją przed Klientem. Wskazujemy, jakie koszty należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób obliczyć możliwą do uzyskania kwotę alimentów oraz jakie dokumenty i zaświadczenia dołączyć do pozwu.

Postępowania alimentacyjne nie są proste i zazwyczaj wymagają zgromadzenia oraz złożenia w sądzie szeregu dokumentów. Konieczne jest też udowodnienie zasadności żądań, w tym m.in. przedstawienia szczegółowych kosztów utrzymania dziecka, wydatków na jego leczenie, edukację czy rozrywkę. W Polsce niestety wielu rodziców albo współmałżonków próbuje uchylać się od obowiązku alimentacyjnego, zaniżać i ukrywać dochody czy też przeciągać w nieskończoność postępowanie. Ze względu na stopień skomplikowania, a także duże emocje, jakie wywołują sprawy o alimenty, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego..

Profesjonalny, doświadczony pełnomocnik, podchodzący do sprawy rzetelnie, ale równocześnie obiektywnie, znacznie zwiększa szanse na pożądany werdykt sądowy. Odpowiednie działania poczynione przez specjalistę pomagają w znacznym skróceniu czasu rozpoznania sprawy, przedstawieniu wszelkich niezbędnych oraz możliwych do zaprezentowania dowodów i dokumentów, a w efekcie również służą zminimalizowaniu stresu związanego z rozprawami w sądzie.

Rozwody Oława

Świadczymy wszechstronne usługi prawne z zakresu spraw rozwodowych i o separację. Zapewniamy pomoc na każdym etapie postępowania sądowego. Możemy także włączyć się do sprawy w postępowaniu apelacyjnym, kiedy wyrok sądu I instancji jest sprzeczny z oczekiwaniami albo z różnych przyczyn niezadowalający.

Sprawy o rozwód lub separację należą do jednych z najtrudniejszych procesów, zwłaszcza z powodu silnych emocji, które się pojawiają. Są one jeszcze trudniejsze w przypadkach, gdy małżeństwo ma dzieci i poza sprawą rozwodową, konieczne jest też ustanowienie kontaktów z małoletnimi, ustalenie władzy rodzicielskiej czy też wysokości alimentów. Czas trwania postępowania zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od tego, czy w sprawie poruszane będą kwestie alimentów, winy itp. Dlatego też, aby mieć pewność, że proces przebiegnie jak najszybciej, a w sprawie zostanie uczynione wszystko, co możliwe, warto zdecydować się na współpracę z doświadczoną kancelarią prawną.

Nasi prawnicy zawsze dokładają wszelkich starań, aby sprawa o rozwód zakończyła się możliwie najkorzystniej dla Klienta. Rzetelnie informujemy oraz radzimy, jakie kroki podjąć, by sfinalizować sprawę z pożądanym rezultatem. Wspólnie z Klientem rozważamy, czy warto rozwodzić się z orzekaniem o winie lub bez, a także doradzamy w kwestiach podziału majątku, ustalenia kontaktów z dziećmi, alimentów i innych sprawach. Udzielamy porad zarówno prawnych, jak też praktycznych, na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia z innymi Klientami. Należy pamiętać, że sposób, w jakie obie strony zdecydują się rozstać, zawsze wpływa na ich przyszłe relacje. To szczególnie ważne, gdy para ma dzieci. Wybór odpowiedniego prawnika do prowadzenia sprawy o rozwód jest więc decyzją, która może znacząco zaważyć nie tylko na przyszłości byłych już małżonków, ale również ich potomków.

Władza rodzicielska Oława

Nasza kancelaria prawna zajmuje się również sprawami dotyczącymi ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednakże w określonych okolicznościach, istnieje możliwość ograniczenia jednej ze stron władzy w zakresie podejmowania konkretnych decyzji dotyczących dziecka. W wybranych przypadkach możliwe jest również pozbawienie jednej ze stron władzy rodzicielskiej. Dzieje się to wówczas, kiedy omawiana władza nie może być właściwie sprawowana z powodu m.in. ciężkiej choroby, długotrwałej emigracji, uzależnienia od narkotyków albo alkoholu, rażącego nadużywania władzy, wpajania amoralnych i aspołecznych zasad czy też osadzenia w zakładzie karnym.

Bez względu na konkretny rodzaj sprawy, postępowania tego typu zawsze wiążą się z dużymi emocjami oraz wieloma trudnościami. Dlatego też w takich przypadkach warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika. Nasza kancelaria prawna oferuje skuteczne i kompleksowe doradztwo, a także pomoc w sprawach związanych z władzą rodzicielską. Wspólnie z Klientem analizujemy oraz rozważamy zakres i możliwości zastosowania pozbawienia lub ograniczenia władzy jednemu z rodziców. W sytuacjach, gdy kontakt z drugim rodzicem jest w danym czasie niemożliwy, pomagamy również uzyskać zgodę sądową zastępującą oświadczenie drugiej strony. Ponadto pomagamy rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej w jej przywróceniu.