Sprawy spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub ustawy

Każda sprawa spadkowa wymaga właściwego przygotowania niezbędnej dokumentacji. W wielu przypadkach klienci potrzebują również reprezentacji przed sądem. W naszej kancelarii oferujemy szereg usług związanych z prawem spadkowym. Jedną z nich jest przygotowanie dokumentacji do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Otrzymanie dóbr materialnych lub finansowych, pozostawionych przez zmarłą bliską osobę, powinno być potwierdzone u notariusza lub przed sądem. Dzięki temu spadkobierca będzie mógł dysponować otrzymanym majątkiem – bez problemów wypłaci pieniądze z rachunku bankowego, sprzeda nieruchomość lub zarejestruje samochód.

Zajmujemy się zarówno przygotowaniem dokumentacji w sytuacji gdy spadkodawca pozostawił testament jak i gdy dochodzi do dziedziczenia na podstawie ustawy. To często skomplikowane sytuacje, wymagające dokładnego ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku.

Odrzucenie spadku u notariusza

Niestety, często zdarza się, że spadek nie niesie z sobą żadnych korzyści majątkowych, a wręcz przeciwnie – jest źródłem kłopotów. Dzieje się tak w sytuacjach, w których osoba zmarła miała długi, przewyższające swoją sumą posiadane dobra materialne. Problem ten można jednak rozwiązać w bardzo prosty sposób. Wystarczy zdecydować się na odrzucenie spadku. Czynności tej dokonuje się poprzez złożenie właściwego oświadczenia przed notariuszem lub w sądzie rejonowym. To działanie nieodwołalne, na które trzeba zdecydować się w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. W naszej kancelarii przygotowujemy Państwu dokumentacją pozwalającą na odrzucenie spadku u notariusza lub w Sądzie. Zajmujemy się również reprezentacją naszych klientów w Sądzie.

Dział spadku

Formalności związane z otrzymaniem majątku po bliskiej osobie zmarłej obejmują również takie pojęcie jak dział spadku. Kancelaria prawna w Oławie udziela profesjonalnej pomocy prawnej w ustaleniu i sprecyzowaniu, które elementy majątku spadkodawcy są dziedziczone przez poszczególnych spadkobierców. Proces ten może zostać przeprowadzony w sposób ugodowy lub na drodze postępowania sądowego. W każdym przypadku udzielimy Państwu kompleksowego wsparcia oraz przygotujemy odpowiednie wnioski, zapewniając sprawiedliwy podział.

Sporządzenie testamentu lub umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Odpowiednio przygotowany testament może pomóc w uniknięciu wielu nieporozumień czy trudności związanych z nabyciem spadku. W naszej kancelarii oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo w zakresie sporządzenia właściwych dokumentów. Podpowiadamy, na co należy zwrócić uwagę, przygotowując pismo i kto może otrzymać spadek.

W kancelarii prawnej w Oławie mogą Państwo uzyskać informację o notarialnym zrzeczeniu się dziedziczenia. Polega ono na przygotowaniu umowy, w której ustawowy spadkobierca pozbywa się prawa do majątku spadkodawcy jeszcze przed jego śmiercią. Zrzeczenie się dziedziczenia uniemożliwia spadkobiercy wystąpienie o zachowek, a spadkodawcy daje większą kontrolę nad tym, jak w przyszłości zostanie podzielony majątek.

Reprezentacja w sprawach o zapłatę zachowku

Zachowek ma na celu zabezpieczenie danej część majątku spadkodawcy na rzecz jego najbliższych. Zdarza się jednak, że występują problemy z porozumieniem się ze spadkobiercami i o przekazanie odpowiednich dóbr materialnych trzeba walczyć przed sądem. Nasza kancelaria może przygotować i wnieść do sądu w Państwa imieniu pozew o zapłatę zachowku oraz zapewnić profesjonalną reprezentację przed wymiarem sprawiedliwości na każdym etapie sprawy.