Rozwody Oława

Przesłanki rozwodu

Przesłanki rozwodu I. Zasady ogólne Zgodnie z art. 56  § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa. W pierwszej kolejności należy wytłumaczyć czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Trwałość rozkładu oznacza, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle…