stwierdzenie nabycia spadku - notariusz Oława

Sposoby nabycia spadku

W polskim ustroju prawnym można nabyć spadek na podstawie dziedziczenia ustawowego, bądź na podstawie testamentu. Jak sporządzić testament? Testament można sporządzić własnoręcznie bądź u notariusza. W przypadku sporządzenia testamentu odręcznie, należy pamiętać, aby wskazać w nim datę sporządzenia, określić dokładnie kogo powołuje spadkodawca do spadku np. wskazując „moją córkę Annę Kowalską” bądź „mojego przyjaciela Wacława…

Alimenty Oława

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka Art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego §1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. „W myśl art. 133 § 1 oraz art. 27 k.r.o. obowiązek alimentacyjny względem dzieci spoczywa…

Rozwody Oława

Przesłanki rozwodu

Przesłanki rozwodu I. Zasady ogólne Zgodnie z art. 56  § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa. W pierwszej kolejności należy wytłumaczyć czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Trwałość rozkładu oznacza, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle…